top of page

Лирични отклонения и любими откъси от книги

Из „Райският проект“ на Джеймс Холис в търсенето на Магическия друг:

„Когато една връзка не е задвижвана от потребността, а от от обичта към другия като Друг, тогава сме наистина свободни да усетим него или нея. Когато се освободим от проекциите си и се откажем от проекта си „ завръщането вкъщи“, тогава сме свободни да обичаме. Когато сме свободни да обичаме, присъстваме в мистерията, въплътена от Другия. Без тази мистерия ние сме затворници в детството. Хванати в капана на тривиалното...Този Друг парадоксално е свещен водач към самите нас не, защото ние използваме Другия, за да обслужваме собствените си нарцистични цели, а защото той или тя служи на най-дълбоката ни цел, като остава изцяло Друг.“

 

 

„Отвъд представите за правилно и грешно

има поле. Нека се срещнем там.

Когато душата легне по гръб в тази трева,

Светът е твърде пълен, за да се обсъжда.

Идеите, езикът, дори фразата „един на друг“

Не значат нищо под това небе.“

                                                Руми „Разкрита тайна“

 

„Ако обичаш едно цвете, което съществува само в един екземпляр сред милиони и милиони звезди, това ти стига, за да си щастлив, когато гледаш звездите. Мислиш си - Моето цвете е там някъде.“

Екзюпери „Малкият принц“

bottom of page