top of page
Birth chart Reading

Консултации

БЪДИ СЕБЕ СИ И СЛЕДВАЙ СВОЯ ПЪТ

РОЖДЕН ХОРОСКОП

   Рожденият хороскоп разглежда характера и призванието на човека. Необходими са датата, часа  и  мястото на раждане. Рождената карта дава възможност за анализ на потенциала за личностно и духовно развитие, като разкрива силните и слабите страни и вътрешните конфликти, също и как са разположени различните сфери в живота – здраве, финанси, любов, взаимоотношения, роднини, дом, семейство, образовaние, кариера, призвание, професионален път, изборът на душата и обусловености от минали животи. Най-фундаменталните въпроси свързани със съществуването му, какви духовни посоки за израстване има по еволюционния му път, кармичните задачи в живота, които трябва да разреши и да се освободи.

Relationship Reading
Image by Everton Vila
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ - СИНАСТРИЯ

    Синастрията е астрологичен метод, който дава възможност за анализ на партньорска съвмествимост между двама или повече души в разнороден тип отношения – интимни, роднински, професионални. Синастричният анализ между рождените карти разглежда динамиката във взаимоотношенията и помага да се разкриват ресурсите на връзката с другия човек, както и да бъдат разпознати предизиклателните апекти в партньорството.

yearly Transit Reading
Image by Alexander Andrews
ГОДИШЕН ХОРОСКОП

 Годишният  хороскоп включва различни видове прогностични методи като транзитен анализ на планетите, слънчева революция, дирекции и прогресии. Този хороскоп дава възможност на човека да си направи резолюция за новата календарна година месец по месец с конкретни насоки.

  Слънчевата революция или соларен хороскоп отбелязва новата година от рождения ден и дава основната тема за годината, планетната конфигурация, която ще дава отражение във вътрешен и външен план в живота на човека. Транзитният анализ, заедно с другите методи, анализира влиянието на планетите и тяхната цикличност, съотнесени към рождената карта. Така се дава ориентир на човека в кои сфери от живота е най-подходящо да положи усилия и да се развива, и изборът му ще бъде подкрепен, и в кои ще има трудности, предизвикателства, противоречия.   Прогнозите могат да бъдат от месец до година и далеч по-дългосрочна перспектива.

Запази час за консултация

тел:  0888 792 916
Email: julia.viekoslavova@gmail.com
София, ул. "Хайдушка гора" 48

Success! Message received.

bottom of page