top of page
Background_stars.jpg
Logo.png

Юлия Смрекар

I can help you

click here to visit my site:

Art therapy/Арт терапия

Harmonia cosmica is the name in which astrologer Julia Smrekar views the whole set of universal laws and principles of creation encoded in man and space. 

Here you can find:

 horoscopes

 astrological consultations 

 everything about astrology.

www.harmoniacosmica.com

Readings
Мога да ви бъда полезна в следните области

Взаимоотношения   /   Любов  /   Брак  /  Развод / Кариера /   Здраве  /  Семейство  /   Финанси /   Карма

About
ЗА МЕН
DSC_0031.JPG

      Астрологията и Арттерапията са двете направления - призвание в живота ми, които имат своето дълбоко значение по духовната пътека, която поех. Завършила съм обучения по Астрология, Астропсихология и Консултативна психология при Оксана Хорват-Станчева към Съюза на астролозите “Иван Станчев” (САИС) и Център за себепознание и духовно развитие “Синтония”, както и имам личен опит в “Астродрама” - поредицата на Оксана Хорват и Стилиян Иванов 2015/2016 година. Член на САИС и сертифициран астролог съм от 2015 година. Лекциите и семинарите по Астрология, Кабала и мистични традиции на Гал Сасон през годините са съществена част от моето Учене и са вдъхновение за неспирните ми проникновения в Духовното. Дървото на Живота, като древен символ на основните принципи и закони във Вселената и равновесието в макро и микро космоса, заедно с херметичната философия, са крайъгълният камък на познанието, по който се ръководя. Астрологията е най-прекият път към себепознание и е светлина за търсещия. Веднъж поела по този път, неспирно продължавам напред да изследвам и уча астрологията през самия живот Арттерапията се явява като следваща крачка към сферата, в която да проявя заложените ми по звездите таланти. Арттерапията е отговорът на многогодишните ми търсения и е инструментът, чрез който да помагам и подкрепям хората. Там аз срещам хуманността на помагащата професия и психологията заедно с лечителната сила на изкуството и музиката, с които се чувствам дълбоко свързана от ранно детство. 
     И така завърших Експресивна  арттерапи в Институт за терапия и експресивни изкуства при Елица Великова, Арт терапия към ЦППО на Нов български университет и двугодишно обучение по системен подход и група за личен опит към Българската асоциация по арт-терапия към Психотерапевтичен институт по социална екология на личността /ПИСЕЛ/, както и редица семинари, модулни обучения, също и интензивен курс по подхода “Музика и образност” към Института на Българската асоциация по музикотерапия /БАМ/. В психотерапевтичната модалност имам базови обучения и сертификати по Транзакционен анализ, Емоционална-фокус терапия. Понастоящем съм в процес на обучение по Семейни констелации.

Testimonials
Contact
jeremy-bishop-556948-unsplash_edited_edited.jpg
КОНТАКТИ
ЗАПАЗЕТЕ ЧАС ЗА КОНСУЛТАЦИЯ
Тел: 0888 792916
Email: julia.smrekar@abv.bg 
bottom of page